Razlika između objava i strana

Na početku ove lekcije bilo bi uputno objasniti razliku između objave i stranice. Obično se kaže da objave predstavljaju dinamičke a stranice statičke sadržaje. Objave se svrstavaju u određene kategorije i najčešće su prikazane u obrnutom hronološkom redosledu. Blog predstavlja tipičan primer ovakvog sadržaja, a ostali primeri objava mogu biti novosti i članci na različite teme koji se stalno ažuriraju. Nasuprot tome, stranice su predviđene za sadržaje koji se vrlo malo menjaju tokom vremena; na njima se obično nalaze informacije o vlasniku sajta (About Us strana), kontakt informacije i slični sadržaji.

Pravljenje nove objave

Da biste napravili novu objavu, izaberite opciju Add New koja se pojavljuje kada kliknete na Posts u glavnom WordPress meniju ili izaberite New → Post opciju u horizontalnoj liniji menija (toolbar-u). Pred vama će se pojaviti novi prozor sa opcijama za kreiranje objave. Nakon što unesete naslov i sam sadržaj, možete dodatno formatirati tekst uz pomoć alatki sličnih onima koje možete naći u editorima teksta poput Microsoft Word-a. Na desnoj strani ekrana su opcije pomoću kojih određujete dalju sudbinu posta kojeg ste upravo kreirali. Ako želite odmah da ga objavite, pritisnite Publish i on će se pojaviti na vrhu vaše stranice sa objavama; takođe možete i zakazati njegovo objavljivanje za tačno određeni trenutak u budućnosti. U odeljku Categories možete svrstati svoju objavu u određenu kategoriju ili čak napraviti novu kategoriju pritiskom na dugme Add New Category. Dodavanjem obeležja u odeljku Tags omogućavate čitaocu da brzo ustanovi o čemu se u objavi radi. Na kraju u odeljku Featured Image možete odabrati sliku koju ćete pridružiti svojoj objavi. Ova slika se najčešće nalazi na vrhu objave, mada njen položaj zavisi od izabrane WordPress teme.

Pravljenje nove strane

Da biste napravili novu WordPress stranu, izaberite opciju Add New koja se pojavljuje kada kliknete na Pages u glavnom WordPress meniju ili izaberite New → Page opciju u horizontalnoj liniji menija. Prozor koji će se pojaviti ima isti editor teksta kao i u slučaju kada pravite objavu pa se i unos i formatiranje teksta obavlja na isti način. Naravno, budući da se radi o sadržaju koji je organizovan na drugačiji način, ovde nema Tags i Categories sekcija; umesto njih, tu je sekcija Page Attributes unutar koje možete promeniti redosled strana i ustanoviti child/parent odnos između njih.

Obavezne strane

Dok je izbor sadržaja na pojedinim stranama u principu na vama, WordPress zahteva da odredite koja strana će biti naslovna, a postoje i strane koje bi vaš sajt svakako trebalo da ima ako želite da izgleda profesionalno.

Naslovna strana

Prema podrazumevanim podešavanjima WordPress-a, naslovna strana je ona na kojoj se nalazi vaših poslednjih 10 objava. Odabirom opcije Settings → Reading u glavnom meniju možete neku drugu stranu postaviti kao naslovnu. Ako vaš vebsajt služi za prezentaciju vaše kompanije ili biznisa, logično je da ćete želeti da stranu na kojoj navodite najvažnije detalje u vezi s tim postavite kao naslovnu.

Strana “O nama”

Ova stranica je nezaobilazan deo gotovo svakog vebsajta. Zavisno od toga kakvu vrstu proizvoda ili usluga nudite, na njoj treba da navedete ono što će potencijalnog korisnika navesti da odabere baš vas. Veoma je važno da informacije predstavite na kratak i jezgrovit način, kao i da sama stranica bude vizuelno dopadljiva. Ako su ovi uslovi zadovoljeni, stranica “O nama” poslužiće svojoj osnovnoj svrsi, a ta je da vas na najbolji način predstavi širokom krugu ljudi.

Kontakt strana

Kontakt strana je neophodna ukoliko želite da korisnici uspostave vezu sa vama bilo radi korišćenja vaših proizvoda i usluga ili da bi dobili dodatne informacije o njima. WordPress nudi veliki broj kontakt formi koje su dostupne u vidu plug-inova. Takođe, mnogi dizajneri na ovu stranu postavljaju Google mape kako bi vizuelno predstavili sedište vašeg biznisa. Google mape su takođe dostupne u vidu plugin-a i jednostavno ih je implementirati.

Obavezne strane ukoliko se bavite online trgovinom

Postoje određene strane koje vaš sajt po zakonu mora da ima ako se bavite online prodajom proizvoda ili usluga. Ovde obično spadaju Uslovi korišćenja, Uslovi za povraćaj novca, Pravila o privatnosti i Kontakt detalji. Nije obavezno da sve ove sekcije budu na odvojenim stranama, ali ovim informacijama je svakako potrebno posvetiti dužnu pažnju. Ako to ne učinite, moguće je da procesori plaćanja neće dati odobrenje za obavljanje transakcija na vašem sajtu. Jasne i nedvosmislene smernice koje date u ovim sekcijama doprinose tome da se korisnici vaših usluga osećaju sigurnije prilikom poslovnog kontakta sa vama.