Nakon instalacije i uspešnog prijavljivanja (log in-a), videćete WordPress kontrolnu tablu. Izgled table se menjao tokom godina, tako da je nekad izgledala ovako

Starija Verzija WordPress Table
…dok danas izgleda ovako

Wordpress Dashboard

  1. Horizontalna linija meni-a sa alatkama (traka sa alatkama ili toolbar). Sadrži najosnovnije administratorske funkcije. Ovde se nalaze naziv sajta, link ka naslovnoj strani sajta (za ovu funkciju morate postaviti kursor miša na ikonicu kućice pored naziva sajta), ikonica i notifikacije vezane za komentare… Nakon instalacije pojedinih pluginova, ovde se takođe mogu naći i prečice i paneli za njihovo korišćenje.
  2. Glavni WordPress meni sa svojim tabovima i podtabovima. Osnovna polja u ovom meniju su kontrolna tabla, članci, sadržaj, strane, komentari, izgled, dodaci, korisnici, alatke i podešavanja. Ostala polja se aktiviraju i dodaju nakon instalacije novih dodataka (plugin-ova); takođe, određene teme imaju svoja „custom“ polja koja se pojavljuju nakon aktivacije teme.
  3. Glavni radna površina

Za više informacija, možete pogledati sledeći video: