WordPress tutorial uvod

WordPress tutorial uvod

Dobro došli i hvala vam na interesovanju koje ste pokazali za ovaj kurs! Poglavlja koja slede namenjena su svima onima koji žele da nauče osnove WordPress-a. Ceo tutorial je tematski organizovan i prilagođen početnicima i neprofesionalcima. Na samom početku bavićemo...
Šta je wordpress?

Šta je wordpress?

WordPress je jedna od najpopularnijih alatki za izradu web sajtova. Na osnovu podataka objavljenih krajem marta 2017. godine, ovaj CMS (Content Management System – sistem za upravljanje sadržajem) koristi se za više od 25% svih sajtova. Razlog za ovo delimično leži u...
Kako instalirati wordpress?

Kako instalirati wordpress?

Zbog njegove popularnosti i niskih sistemskih zahteva (low system requirements), gotovo svaka hosting kompanija podržava WordPress i pruža gotova rešenja za njegovu instalaciju. To nas dovodi do prvog i najednostavnijeg metoda za instalaciju WordPress-a. Uslov je da...
Upoznavanje sa kontrolnom tablom

Upoznavanje sa kontrolnom tablom

Nakon instalacije i uspešnog prijavljivanja (log in-a), videćete WordPress kontrolnu tablu. Izgled table se menjao tokom godina, tako da je nekad izgledala ovako …dok danas izgleda ovako Horizontalna linija meni-a sa alatkama (traka sa alatkama ili toolbar)....
Kako kreirati i objaviti strane i artikle?

Kako kreirati i objaviti strane i artikle?

Razlika između objava i strana Na početku ove lekcije bilo bi uputno objasniti razliku između objave i stranice. Obično se kaže da objave predstavljaju dinamičke a stranice statičke sadržaje. Objave se svrstavaju u određene kategorije i najčešće su prikazane u...
WordPress Plugin-ovi (dodaci)

WordPress Plugin-ovi (dodaci)

U najvećem broju slučajeva, funkcionalnost koju nude WordPress instalacija i određena tema nije dovoljna da ispuni sve standarde modernog web dizajna. Svesni te činjenice, kreatori ovog CMS-a, kao i entuzijasti iz širokog kruga njegovih korisnika, tokom godina su...