Kao i ranijih godina, i ove vam predstavljam SEO trendove za koje smatram da će biti dominantni u 2017. godini:

AMP

AMP (Accelerated Mobile Pages) omogućava pravljenje web sajtova koji se mogu gotovo trenutno učitati na mobilne uređaje. Imajući u vidu da je sam Google počeo da koristi ovu opciju, sve više brendova joj se takođe priklanja. Uopšteno govoreći, AMP obuhvata tri oblasti – AMP HTML, AMP JS i Google AMP Cache. U osnovi ovog protokola je ideja da nekoliko jednostavnih promena u strukturi sajta mogu da omoguće da se on učita i do četiri puta brže dok istovremeno koristi mnogo manje podataka. Već neko vreme se primećuje da su sajtovi koji su usvojili AMP protokol bolje rangirani u Google pretragama (isti su pri tom označeni ikonicom koja predstavlja munju, što poboljšava njihovu vidljivost). Po mom mišljenju, u 2017. godini ovaj trend će se samo pojačati, pa će sve više sajtova težiti da pređe na korišćenje ove opcije. Skup pravila koja sačinjavaju AMP protokol postaje novi standard za pravljenje sadržaja za mobilne uređaje.

Kvalitetan sadržaj

Kvalitetan sadržaj je uvek bio važan faktor pri određivanju pozicije web stranice u Google rezultatima, ali sa usavršavanjem algoritama za pretragu on još više dobija na značaju. Ovo je prirodna posledica težnje da se sadržajima pisanim prirodnim jezikom da primat u odnosu na sadržaje koji su često opterećeni preteranom upotrebom ključnih reči u pokušaju da se zauzme što bolja pozicija i time potencijalno poveća saobraćaj na samom sajtu. Nedavna istraživanja kompanije SearchMetrics pokazala su da je u najbolje rangiranim rezultatima došlo do značajnog smanjenja prisustva ključnih reči u title i h1 tag-ovima, što je jasan pokazatelj da nešto što je ranije bila norma polako pada u drugi plan i ustupa mesto drugačijim trendovima koji su više orijentisani na kvalitet i prirodnost sadržaja. U 2017. godini se očekuje dalje poboljšanje ranga sajtova koji na ovaj način postavljaju prioritete prilikom optimizacije.

Optimizacija za mobilne uređaje dolazi na prvo mesto

Poboljšanje performansi mobilnih uređaja i pojava mogućnosti da se web sadržaji pregledaju ovim putem dovela je do potrebe za optimizacijom i u ovom domenu. Do 2015. godine i pojave AMP, međutim, optimizacija za mobilne uređaje smatrana je samo delom šireg procesa optimizacije za desktop kompjutere i nije joj pridavana naročita pažnja. Tokom naredne dve godine, sve veća zastupljenost AMP sajtova, kao i najava da će indeksiranje web stranica biti vršeno s obzirom na stepen njihove optimizovanosti za mobilne uređaje, dovodi nas do nove situacije u kojoj desktop kompjuteri više nisu glavni pokretač za primenu SEO metoda: njihovo mesto zauzeli su mobilni uređaji.

Strategije za mobilne uređaje

Sve veći broj korisnika mobilnih uređaja nameće potrebu da se izgled web sajtova prilagodi manjim rezolucijama ekrana a da se pritom zadrži preglednost i atraktivnost sadržaja kao i funkcionalnost same stranice. Proizvođači softvera stalno prave nove alatke koje treba da omoguće postizanje ovog cilja.

Porast broja bogatih odgovora i snipeta

U današnje vreme internet je postao glavni izvor informacija, a Google glavna alatka koja pomaže u potrazi za njima. Odgovori na naše upite često imaju oblik koji podrazumeva dosta povezanih sadržaja i određenu strukturu. Ovakvi “bogati” ili “direktni” odgovori postaju sve zastupljeniji, pa sledstveno tome sajtovi koji su optimizovani za njih dobijaju bolje pozicije u rezultatima pretrage. Bogati odgovori se dobijaju izvlačenjem meta-podataka iz sadržaja koji se posle koriste u mnogim strukturnim prikazima, tabelama, dijagramima i slično. Nedavno istraživanje je pokazalo da se broj bogatih odgovora u Google rezultatima udvostučio u poslednje tri godine

Ostali faktori koji bi trebalo pomenuti su glasovna pretraga, optimizacija s obzirom na nameru korisnika, optimizacija korisničkog iskustva